ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) 2/6/2565 10:01:35
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 14/3/2565 9:31:50
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 11/3/2565 11:17:26
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 31/1/2565 14:13:13
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 31/1/2565 14:10:54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 27/5/2564 13:57:42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 27/5/2564 13:57:15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 27/5/2564 13:56:42
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 27/5/2564 13:55:58
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 27/5/2564 13:55:30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27/5/2564 13:53:52
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 27/5/2564 13:52:23