ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำระบบตรวจสอบภายใน 20/10/2566 12:06:26
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20/10/2566 11:55:36
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 19/1/2566 9:47:50
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 19/1/2566 9:45:59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 6/10/2565 15:46:51
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 6/10/2565 15:05:55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 6/10/2565 15:02:32
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) 2/6/2565 10:01:35
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 31/1/2565 14:10:54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 27/5/2564 13:57:42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 27/5/2564 13:57:15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 27/5/2564 13:56:42
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 27/5/2564 13:55:58
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 27/5/2564 13:55:30
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27/5/2564 13:53:52
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 27/5/2564 13:52:23