รายละเอียด

ติดต่อเรา

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567

 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อพัฒนางานประจำ รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี
   ภาพ :   งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
29   31/10/2566 10:43:30   |