รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบ : กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

 

หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบร่วมกับ นางสาวฐิติพร มณีจันสุข ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตในการตรวจสอบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
   ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
55   10/10/2566 10:11:16   |