รายละเอียด

ติดต่อเรา

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการ ม.พะเยา UP Skill เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบรมการเขียนข่าว สื่อสารองค์กรเพื่อยกระดับ World Ranking

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมโดย กองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศาสนพล พรมเสน ผู้สื่อข่าว Thai PBS และช่อง ONE 31 เป็นวิทยากร อบรมการเขียนข่าว UP 2023 ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้องประชุมร้าน Happy Garden coffee


   ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   |
11   19/5/2566 13:15:51   |