รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบ : วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ หัองประชุมวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 16.00-17.20 น.
   ภาพ :   pimchan.ba   
   ข้อมูล/ข่าว :    pimchan.ba   |
12   13/3/2566 10:29:46   |