รายละเอียด

ติดต่อเรา

โครงการงานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุมหารือโครงการงานพัสดุสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   นิตยา ทรายขาว   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
106   6/1/2566 15:04:02   |