รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565

 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 โดยประชุมผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ และ ณ.ห้องประชุมวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา


   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
35   1/12/2565 13:04:28   |