รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองกฎหมาย

 

บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนายศตฉัน วรรณโวหาร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
48   24/8/2565 15:38:56   |