รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 โดยประชุมผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ และ ณ.ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
56   22/7/2565 16:30:25   |