รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมปิดการตรวจสอบ : คณะแพทยศาสตร์

 

บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานชี้แจงและแลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
52   22/7/2565 15:45:40   |