รายละเอียด

ติดต่อเรา

พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ณ สวนหย่อมบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.
   ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
153   11/4/2565 11:34:45   |