รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565

 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น
ณ.ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และประชุมผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์   ภาพ :   นิตยา ทรายขาว   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
180   28/2/2565 11:10:15   |