รายละเอียด

ติดต่อเรา

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

 

เมื่อวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
   ภาพ :   นิตยา ทรายขาว   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
69   22/2/2565 11:57:59   |