รายละเอียด

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : กองบริหารงานวิจัย

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย
   ภาพ :   มัณทกา จำปาคำ   
   ข้อมูล/ข่าว :    มัณทกา จำปาคำ   |
77   31/1/2565 12:28:15   |