รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : สภาพนักงาน

 
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนางเพลินพิศ เมืองน้ำเที่ยง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.   ภาพ :   ตรวจสอบภายใน   
   ข้อมูล/ข่าว :    ตรวจสอบภายใน   |
63   1/11/2564 11:36:10   |