รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

 

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 และดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.
   ภาพ :      
   ข้อมูล/ข่าว :      |
53   25/10/2564 18:16:44   |