ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 22/3/2566 12:51:19
หน่วยตรวจสอบภายในส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและขอกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” 13/3/2566 16:28:29
ประชุมปิดการตรวจสอบ : วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13/3/2566 10:29:46
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในร่วมกันรณรงค์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 13/3/2566 9:42:32
ประชุมเปิดการตรวจสอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8/3/2566 10:16:07
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7/3/2566 11:10:55
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7/3/2566 9:54:38
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2566 7/3/2566 9:13:46
ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 3/3/2566 16:15:31
ประชุมปิดการตรวจสอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2566 15:24:56
Page 1 of 7 (65 items)Prev1234567Next