ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2566 19/9/2566 9:07:52
ประชุมเปิดการตรวจสอบ : กองคลัง 18/9/2566 11:04:59
ประชุมปิดการตรวจสอบ : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2566 12:31:08
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : คณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา 13/9/2566 12:09:25
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 7/7/2566 14:18:50
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565 7/7/2566 13:38:55
หน่วยตรวจสอบภายในรับการตรวจนับวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 16/6/2566 15:28:54
ประชุมปิดการตรวจสอบ : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 12/6/2566 12:57:44
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการ ม.พะเยา UP Skill เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบรมการเขียนข่าว สื่อสารองค์กรเพื่อยกระดับ World Ranking 19/5/2566 13:15:51
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2566 11/5/2566 12:50:50
Page 1 of 9 (81 items)Prev123456789Next