ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 11/4/2565 11:34:45
หน่วยตรวจสอบภายในได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ A 11/4/2565 10:58:35
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565 11/4/2565 10:25:08
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 10/3/2565 14:15:56
ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน 8/3/2565 12:12:49
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : กองบริหารงานวิจัย 3/3/2565 14:38:50
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2565 28/2/2565 11:10:15
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 22/2/2565 11:57:59
ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน : กองบริหารงานวิจัย 31/1/2565 12:28:15
ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 31/1/2565 12:05:38
Page 1 of 5 (45 items)Prev12345Next