ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ข่าวสารทั่วไป 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6/10/2565 15:22:42
สถิติการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 2/5/2565 14:14:11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 16/3/2565 14:02:35
ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 14/3/2565 17:39:35
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 14/3/2565 11:45:07
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 14/3/2565 11:31:07
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 27/5/2564 15:19:05
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27/5/2564 14:33:53
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27/5/2564 14:32:56
ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 27/5/2564 14:32:21
รายงานสรุปโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/5/2564 14:31:49