ภาพกิจกรรมบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมอบกระเช้าของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่ 2564

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในนำกระเช้าของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่มอบแด่ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมกการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564


ที่มา :