ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในแสดงความยินดีกับนางอังคณา ปานเทือก ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ได้มอบช่อดอกได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยอธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :