ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในแสดงความยินดีกับอาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 นำโดยนางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :