ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ที่มา :