ภาพกิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 25 เมษายน 2561


ที่มา :