แผนการตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)


แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2564-2567


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563


แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 8 เดือน)