ที่อยู่ / แผนที่

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

โทร: 0 5446 6666 ต่อ 1066 - 1068
Email: internalaudit_up@outlook.com
Web: www.audit.up.ac.th
ที่อยู่: 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

แผนที่ google map หน่วยตรวจสอบภายใน