ที่อยู่ / แผนที่

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

โทร : 0 5446 6666 ต่อ 1066 - 1068
Email : internalaudit_up@outlook.com
Facebook : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่อยู่ : 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

แผนที่ google map หน่วยตรวจสอบภายใน