สายตรงนางสุณิสา วรรณใหญ่     

ตำแหน่ง    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์:

   054-466666 ต่อ 1067   
มือถือ :

       098-7462746

e-mail:

     sunisaphare@gmail.com , sunisa.wa@up.ac.th